EtusivuParisuhdekoulutusTyönohjausYksityishenkilötKolumnit Työyhteisökoulutus
Becker-koulutus
YksityishenkilötLuksusmatka itseesi


Puh. 045 650 8720 ja 040 555 8666
info@beckerkoulutus.fi
www.beckerkoulutus.fi

Hauenkalliontie 2 B 56, 02170 Espoo


Itsensä kehittäminen - sijoitus tulevaisuuteen


Kehittää = (vähitellen) tehdä jossakin suhteessa paremmaksi, täydellisemmäksi (yksi Nykysuomen sanakirjan antamista merkityksistä). Siis itsensä kehittäminen = tehdä itseään jossakin suhteessa paremmaksi, täydellisemmäksi.

Jäljempänä puhutaan itsensä kehittämisestä hyvin harvinaisessa merkityksessä: persoonallisuuden kehittämisenä,  jossa palkinto tulee ihmisen sisältä päin. Tässä ajassa ja yhteiskunnassa itsensä kehittäminen mielletään yleensä niiden ominaisuuksien hankkimiseksi, joilla paremmin menestyy ympäristön mittapuilla eli jotka kohottavat yksilön sosiaalista markkina-arvoa  (kielitaito, it-taito, urheilutaidot, kädentaidot, soittotaito, myyntitaito, muistitietous, kehon ja ulkonäön muokkaaminen jne.) Tärkeitä taitoja tietysti nekin monessa tapauksessa.

 

Tärkeitä ulottuvuuksia itsensä kehittämisessä ovat:

 • elämäntaidon opiskelu: kokemuksesta lähtevää syvällistä oppimista (elämäntaitojen puutehan aiheuttaa elämän ongelmat)
 • tiedostamisen lisääntyminen: itsensä näkeminen todellisuudentajuisesti johtaa tietoisuuteen, joka puolestaan mahdollistaa itsensä muuttamisen
 • vapautuminen aiempien elämänvaiheiden tuskallisista, ohjaavista tunnemuistoista
 • vapautuminen kohtaloelämästä
 • vapautuminen varhaislapsuuden auktoriteeteista ja heidän myöhemmistä vastineistaan
 • vapautuminen huonoa tulosta tuottavista ajattelutavoista
 •  mielen  rakenteen eli "tietokoneohjelmoinnin" päivittäminen
 • muuttuminen automaattisesti reagoivasta (esimerkiksi loukkaantuvasta) ajattelevaksi ihmiseksi
 • suoran tarveilmaisun lisääntyminen ja ihmissuhdepelien vähentyminen, jopa loppuminen, mikä on keskeinen psyykkisen terveyden merkki
 • tärkeiden myönteisten ja rakentavien ajatusten eläminen todeksi omassa elämässään

 

Itsensä kehittäminen ilmenee seuraavin tavoin:

 • itseymmärryksen ja yleisen elämänymmärryksen lisääntyminen
 • parempia tuloksia tuova toiminta
 • mielenrauhan lisääntyminen
 • itsetunnon vahvistuminen (suhteellinen status- ja suoritusitsetunto korvautuu kokemuksella omasta ehdottomasta arvosta)
 • koetun elämänlaadun paraneminen, miellyttävien tunteiden lisääntyminen
  elämä tulee keveämmäksi elää
 • ympäröivän elämän kokeminen rikkaampana ja nautittavampana, arjen lumo
 • ihminen valitsee vapaasti eikä menneisyytensä ohjaamana
 • tarvetyydyysten passiivinen odotus vaihtuu hyvien seurausten valmistamiseen
 • addiktiivisuus, riippuvuus vähenee
 • kieli muuttuu tunne- ja mielikuvakielestä havainto- eli älykielen suuntaan
 • kielteiseen riippuvuuteen perustuvat huonot ihmissuhteet väistyvät tietoisesti rakennettujen hyvien suhteiden tieltä
 • psyyken puolustusmenetelmien eli defenssien väheneminen ja vastuun ottaminen omasta osuudestaan vuorovaikutuksessa
 • sisältä ohjautuvuuden lisääntyminen
 • ihminen tulee käyttökelpoisemmaksi itselleen, usein muillekin
 • ihminen tulee "läpinäkyväksi", selkeäksi ja suoraksi, kun salattu minä on poistunut
  kokonaisnäkemyksellisyys lisääntyy
 • hyväksyvyys lähimmäisiä ja muuta todellisuutta kohtaan kasvaa
  itsensä ja koko elämän rakentamisena, rakkaudellisuutena

  
Muutos parempaan ei tapahdu suoraan vaan huonouden kautta.
Leveän rotkon yli ei voi hypätä suoraan eikä kävellä harhakuvan
pettävää siltaa pitkin, vaan on mentävä rotkon pohjalle,
tutkittava se ja etsittävä sieltä polku toiselle reunalle. Jokin
nykyinen huonous, puute, osaamattomuus, vika, arkuus tms.
on se materiaali, jota tutkimalla se voidaan tajuta ja purkaa
sitä ylläpitävä mielen rakenne.

Silloin huonous lakkaa olemasta paremman toiminnan este.

Puh. 045 650 8720 ja 040 555 8666
info@beckerkoulutus.fi 
www.beckerkoulutus.fi

Hauenkalliontie 2 B 56, 02170 Espoo


 

 

 

 

 

 

 


Kuntokartoitus
EtusivuParisuhdekoulutusTyönohjausYksityishenkilötKolumnit Työyhteisökoulutus
Becker-koulutus