EtusivuParisuhdekoulutusTyönohjausYksityishenkilötKolumnit Työyhteisökoulutus
Becker-koulutus
Hyödyt työnantajalle
Yhteystietomme:

Puh. 045 650 8720 ja 040 555 8666
info(at)beckerkoulutus.fi
korvaa (at) @-merkillä
Hösmärinkuja 4 H 34,02760 Espoo

Hyödyt työnantajalle:

Työntekijän tuloksentekokyky, tuottavuus, käyttökelpoisuus ja
hyödyllisyys paranevat
.

Työntekijän johdettavuus paranee, kun hänellä ei ole enää auktoriteettiongelmia
vaan hänen on helppo toimia alaisena ja esimiehenä.

Työntekijä ymmärtää paremmin työnantajan tarpeiden ja ideoiden
ensisijaisuuden
työaikana erottaen ne henkilökohtaisista tarpeistaan.

Työntekijä keskittyy työtehtäviinsä muun työaikaisen toiminnan asemesta.

Työntekijä pystyy keskittymään työssään olennaisuuksiin,
mikä parantaa ajankäyttöä – kiireen tuntu ja sählääminen loppuvat.

Työntekijän luovuus lisääntyy sitä kahlitsevien esteiden poistuessa.

Työntekijän taipumus myöhästellä tai lykätä asioita häviää.

Työntekijän itsetuntemus kasvaa ja sen myötä myös itsensä johtamisen
kyky ja yhteistyökyky lisääntyvät.


Ristiriitojen vähentyessä työntekijän työhyvinvointi lisääntyy
ja sairastavuus vähenee
.

Työntekijä rupeaa ratkaisemaan työssä esiintyviä vaikeuksia
niiden tuloksettoman vatkaamisen asemesta.

Työntekijän työasenne muuttuu myönteisemmäksi,
ja siten innostus lisääntyy eikä hän enää kuormita työyhteisöä
aiheettomalla pessimismillä ja kielteisillä kannanotoilla.

Työntekijälle käy helpoksi ja luontevaksi antaa ja vastaanottaa
suoraa palautetta
.

Työntekijä kehittyy joustavammaksi omaksumaan uusia
työmenetelmiä ja työtovereita
.
Hyödyt työnantajalle
Hyödyt ohjattavalle
EtusivuParisuhdekoulutusTyönohjausYksityishenkilötKolumnit Työyhteisökoulutus
Becker-koulutus